Prihlásenie

Prihlásenie do systému

 

V čase testovacej prevádzky je portál prístupný pre učiteľov a žiakov Základnej školy Čaklov. Ukážky obsahu jednotlivých sekcii si môžete pozrieť v záložke „O projekte“. V prípade záujmu nás kontaktujte na adrese uvedenej v záložke „Kontakt“.

Výučba

Na portáli nájdete prezentácie vytvorené učiteľmi matematiky. Sú zamerané na výučbu matematiky 6. ročníka základnej školy. Zostavované sú tak, aby žiak nepotreboval ďalšiu pomoc a sám dokázal rozširovať svoje vedomosti z matematiky. Nové prezentácie neustále pribúdajú a prehľadne ich zaradzujeme do tematických celkov a tém.

Testy

Úroveň vedomostí z danej témy učiva matematiky 6. ročníka si užívateľ má možnosť overiť vypracovaním skúšobných testov. Testy sú vypracované a hodnotené učiteľmi matematiky. Výstupným hodnotením je úspešnosť v rozsahu 0 – 100 %. Nové testy neustále pribúdajú. Sú prehľadne rozdelené do tematických celkov a tém.

Financovanie