Späť

Pre žiaka

Pre registrovaného žiaka sú na týchto stránkach prístupné výučbové prezentácie a skúšobné testy. Najprv je potrebné prihlásiť sa na portál svojim prihlasovacím menom a heslom, ktoré ste dostali od učiteľa.

Výučba

 1. v časti Ponuka kliknite na Zoznam prezentácií
 2. zobrazí sa rozbaľovací zoznam, kde sú prezentácie rozdelené do tematických celkov a následne tém
 3. kliknite na tému, ktorú chcete naštudovať
 4. po kliknutí na danú tému sa v ľavom stĺpci zobrazí zoznam dostupných prezentácií
 5. kliknutím na vybranú prezentáciu vám webový prehliadač ponúkne možnosť otvoriť alebo uložiť súbor
 6. zvoľte uložiť, ak chcete súbor prezentácie umiestniť na svoj počítač
 7. zvoľte otvoriť, ak chcete súbor prezentácie dočasne uložiť do operačnej pamäte počítača a po skončení práce ho nechcete uchovať

Testovanie

 1. v časti Ponuka kliknite na Zoznam testov
 2. zobrazí sa rozbaľovací zoznam, kde sú testy rozdelené do tematických celkov a následne tém
 3. kliknite na tému, z ktorej test chcete vypracovať
 4. po kliknutí na danú tému sa v pravom stĺpci zobrazí zoznam dostupných testov
 5. kliknutím na vybraný test vám webový prehliadač ponúkne možnosť otvoriť alebo uložiť súbor
 6. zvoľte uložiť, ak plánujete test vypracovať, uložiť na svoj počítač a následne odoslať na hodnotenie
 7. zvoľte otvoriť, ak chcete test skúšobne vypracovať a neukladať na svoj počítač

Odoslanie vypracovaného testu

 1. vypracovaný test si uložte na známe miesto v počítači
 2. prihláste sa na portál svojim prihlasovacím menom a heslom
 3. v časti Ponuka kliknite na Vložiť vypracovaný test
 4. v otvorenom okne vyberte Prehľadávať a nalistujte uložený súbor s vypracovaným testom
 5. kliknite na tlačidlo Odoslať
 6. test bude odoslaný učiteľovi na hodnotenie

Prezeranie hodnotení

 1. prihláste sa na portál svojim prihlasovacím menom a heslom
 2. v časti Ponuka kliknite na Moje hodnotenie

Pre učiteľa

 1. v záložke Ponuka – Moji žiaci nájdete zoznam zaregistrovaných Vám pridelených žiakov (v testovacej prevádzke portálu môže žiakov registrovať iba administrátor aplikácie)
 2. v záložke Ponuka – Neohodnotené testy nájdete zoznam testov, ktoré máte ohodnotiť, na existenciu neohodnoteného testu vás upozorní aj blikajúci
 3. v záložke Ponuka – Zoznam prezentácií a testov si môžete prezrieť prehľadne zoradené umiestnené prezentácie a testy (v testovacej prevádzke môže prezentácie a testy na portál umiestňovať iba administrátor aplikácie)

Ako ohodnotiť test

 1. ak žiak zašle test na hodnotenie, upozorní vás na to blikajúci text na záložke Ponuka
 2. test nalistujete v záložke Neohodnotené testy
 3. prezrite a ohodnoťte test
 4. zapíšte hodnotenie
 5. žiak bude na hodnotenie upozornený po prihlásení na portál